گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل و واحد کاشان

 

موضوعات اندیشه 1و 2

 

1.            نقش خود شناسی در شناخت عالم هستی

2.            نقش خودشناسی در شناخت خداوند

3.            نقش خود شناسی در حل مشکلات روحی انسان

4.            چگونگی نگاه اسلام به  گرایشات مادی و غریزی انسان

5.            چگونگی نگاه اسلام به گرایشات روحی و معنوی انسان

6.            معنای ایمان در اسلام

7.            ارتباط ایمان و معرفت

8.            ایمان از چه سنخی است محبت یا عقلانیت؟

9.            آیا کسی که ایمان دارد، گناه می کند؟

10.          اختیار تا چه حد ایمان تأثیر دارد؟

11.         درجات ایمان در قرآن کریم

12.          بررسی راه های خدایابی در قرآن و روایات

13.          بررسی و تبیین برهان فطرت در اثبات وجود خداوند

14.          بررسی علل عدم توجه به وجود حق در برخی از افراد (با توجه به برهان فطرت)

15.          بررسی و تبیین برهان نظم در اثبات وجود خداوند

16.          آیا خداوند قابل شناخت است؟

17.          خداوند را از چه راهی می توان شناخت؟

18.          بررسی راه عقل در شناخت صفات خداوند

19.          بررسی معنای صفت علم الهی و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

20.          بررسی معنای صفت قدرت الهی و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

21.          بررسی معنای صفت حیات الهی و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

22.          بررسی معنای اراده الهی و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

23.          بررسی معنای صفت محبت الهی و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

24.          بررسی معنای حکمت الهی و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

25.          بررسی معنای صفت عدالت خداوند و تأثیر فهم این صفت در زندگی بشری

26.          در زندگی چگونه با مشکلات آن کنار می آییم؟

27.          آیا وجود مشکلات و سختی های ناخواسته در زندگی با عدالت خداوند سازگار است؟

28.          آیا وجود مشکلات و سختی های ناخواسته در زندگی با محبت خداوند سازگار است؟

29.          چرا خداوند را دوست داریم؟

30.          چرا خداوند به ما محبت دارد؟

31.          راه های عشق ورزی به خداوند چیست؟

32.          آیا می توان عاشق خداوند شد؟

33.          راز ارزش توحید در معارف اسلامی

34.          چرا توحید اولین شعار پیامبر اسلام بود؟

35.          معنای توحید در صفات الهی چیست؟

36.          بررسی و معنای توحید در ذات حق

37.          توحید در تشریع و تأثیر آن در نظام حقوقی اسلام

38.          توحید در عبادت و تأثیر آن در زندگی بشری

39.          چرا نماز می خوانیم؟ (علل عبادت)

40.          بررسی راز و رمز عشق پیامبر و ائمه طهار (علیهم السلام) به نماز و عبادت

41.          تأثیر نماز در زندگی فردی

42.          تأثیر جامعه شناسانه نماز

43.          نقش نماز در احساس شادی انسان در زندگی

44.          نقش نماز و عبادت در جلوگیری از انحرافات اخلاقی 

45.         راز و رمز رکوع در نماز

46.         راز و رمز قنوت در نماز

47.         راز و رمز تکبیر ها در نماز

48.         راز و رمز سجده در نماز

49.         راز و رمز اصل حرکت (نشست و برخاست) در نماز

50.         راز و رمز وضو قبل از نماز

51.         نماز ، نظم و وقت شناسی

52.         نماز و آموزه های عشق ورزی

53.         معنای حقیقت معاد در آموزه های اسلامی

54.         بررسی جلوه هایی از معاد در دنیا

55.         معاد و قبول فطری و درونی انسان

56.         بررسی امکان عدالت بدون در نظر گرفتن معاد

57.         آیا معاد جسمانی است یا روحانی؟

58.         آیا مرگ امری وحشتناک است؟

59.         بررسی فایده فراموش کردن و دوری از یادآوری مرگ در زندگی انسان

60.         بررسی تأثیر یادآوری مرگ در اعمال انسان

61.         بررسی تأثیر مرگ در زندگی اجتماعی

62.         تصویر روز قیامت و رستاخیز در آیات الهی

63.         معنا و مکانیسم حسابرسی در قیامت

64.         معنای تجسم اعمال در روز قیامت

65.         مقایسه ویژگی های مرگ مؤمن و کافر

66.         چرا شهادت آرزوی رادمردان اسلام بوده است؟

67.         راز اهمیت صدق و راستگویی در اعمال یک مؤمن

68.         راز اهمیت انفاق در اعمال یک مؤمن

69.         راز اهمیت مواظبت بر نماز در اعمال یک مؤمن

70.         توصیف بهشت و مراتب آن 

موضوعات آیین زندگی :

1.       ارزش و اهمیت اخلاق در آموزه های اسلامی

2.       ارزش و اهمیت اخلاق در جوامع بشری غرب

3.       بررسی معنا و نظرات رایج در فلسفه اخلاق

4.       بررسی معنا و نظرات رایج در فرااخلاق

5.       ارزش علم و علم آموزی در آموزهای اسلامی

6.       موانع دستیابی به علم واقعی در زندگی امروزی بشر

7.       جلوه هایی از تقلیدهای کورکورانه در زندگی امروزی

8.       نقش امیال و تمایلات در عدم دسترسی به علوم حقیقی

9.       نقش تکیه کردن بر حدس و گمان در عدم دستیابی به علوم

10.    نقش پرسش در دستیابی به علوم

11.    ارزش تواضع در برابر استاد برای دستیابی به علوم

12.    بررسی نقش انگیزه صائب در یادگیری درست

13.    ارتباط یادگیری درست و سلامت درونی افراد

14.    نقش منفی پیش فرض ها در عدم ارایه تحقیق ارزشمند

15.    ارزش بررسی پیشینه های تحیقیق در ارایه تحقیق

16.    بررسی اهمیت شاخصه شهامت در محققان و اندیشمندان

17.    نقش منفی شتاب زدگی در ارایه تحقیق ارزشمند

18.    بررسی اجمالی از وضعیت تحقیق در جامعه ایران

19.    بررسی بایسته های نقد در اخلاق اسلامی

20.    بررسی نقش منفی حب و بغض در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی

21.    بررسی نقش منفی نقد متقابل در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی

22.    بررسی نقش منفی نقد انگیزه (نه انگیخته)  در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی 

23.    بررسی نقش منفی سوء ظن در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی 

24.    بررسی نقش منفی عدم بردباری در نقد مورد نظر اخلاق اسلامی 

25.    آیا وضعیت نقد در جامعه ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مطلوب می دانید؟ چرا؟

26.    اهمیت کار در اخلاق اسلامی

27.    بررسی علل بیکاری دانشجویان کشور

28.    ارایه راهکارهای معضل بیکاری دانشجویان

29.    بررسی اهداف کار کردن در زندگی یک مؤمن

30.    نقش تربیتی و روانی کار کردن در زندگی

31.    نقش منفی بیکاری در زندگی مادی و معنوی انسان

32.    نقش مثبت کار در احساس شخصیت انسان

33.    اهمیت برخوردهای مثبت اخلاقی در رشد معنوی انسان

34.    نقش منفی بدخلقی در رشد مادی و معنوی انسان

35.    بررسی نقش مثبت برآورده ساختن نیازهای مردم در ارتقای سطح معنوی انسان

36.    بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در تصحیح امور اجتماعی

37.    بررسی شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های اسلامی

38.    آیا امر به معروف نوعی دخالت در امور دیگران نیست؟

39.    آیا امر کننده ی به معروف و نهی کننده ی از منکر باید خود از خطا و اشتباه مصون باشد؟

40.    آیا روحانیون را در جامعه اسلامی ایران، آمران و ناهیان خوبی می دانید یا خیر؟ چرا؟

41.    ارزیابی شما نسبت به عملکرد روحانیون در جامعه اسلامی چیست؟ پیشنهاد های اصلاحی شما در این رابطه چیست؟

42.    بررسی نتایج محوریت سودگرایی در اخلاق غربی

43.    اهمیت ازدواج در اسلام و مقایسه آن با مسیحیت

44.    ویژگی های همسر خوب و بد در اسلام

45.    اهمیت اصالت خانوادگی در همسر مطلوب

46.    اهمیت تقوا و تدین در همسر مطلوب

47.    بررسی میزان اهمیت زیبایی در همسر مطلوب 

48.    بررسی اهمیت توجه به تمایلات شهوانی در آموزه های اسلامی

49.    بررسی نقاط قوت و ضعف دولت مردان جمهوری اسلامی با نگاه به آموزه های اسلامی

 

موضوعات را پس از انتخاب در بخش نظرات با ذکر نام و نام خانوادگی/دانشگاه/ کلاس مربوطه تعیین فرمایید. موضوعات حتی الامکان بیش از سه بار انتخاب نشود.

نوشته شده توسط  موفق در ساعت 15:4 | لینک  |